Øyne

ØYNE, SKADER OG SYKDOMMER


Hornhinneskade


Miniatyrer har store, og ofte litt utstående øyne. De er også i lav høyde over bakken, og er uhellet ute kan de få en hornhinneskade. Det holder med å stikke seg på et strå. Renner det fra kun det ene øyet, eller hunden kniper det igjen, tyder dette på en skade på hornhinnen. Om du holder hunden mot sterkt lys vil du kanskje kunne se en liten grå flekk på øyet. Som oftest er det vanskelig å se om du ikke vet hva det er og har opplevd det før for det er meget smertefullt og øyet både renner og knipes igjen. Oppsøk veterinær om du mistenker en hornhinneskade! Veterinæren vil dryppe i et lysende grønt fargestoff som vil påvise stedet der hornhinnen er skadet. Et rift på hornhinnen leger ikke seg selv, tvert i mot, det utvider seg, og det kan ende med at hunden mister øyet om den ikke får behandling!  Dersom skaden er overfladisk og ikke altfor stor, vil veterinæren behandle med antibiotisk øyesalve for å hindre at det blir en betennelse i såret, som vil gro av seg selv.


Øyekatarr


Hunder har lett for å pådra seg øyekatarr som vanligvis er en betennelse i øyets bindehinner, dvs. innenfor øyelokkene. Disse blir gjerne hissig røde, og det renner fra øyet, gult, grønt eller kanskje brunt med blodtilblanding. En normal bindehinne skal være rosa, men ikke for blek. Noen dyr vil ha en tendens til å ha en gråaktig slimklump i øyekroken. Dette er ofte et symptom på en irritasjon i tåresekken. Hunder får  lettere får øyebetennelser enn oss mennesker.. Hunder er gjerne borte i mye rart. Mange erfarer at hunden får øyekatarr av å sitte i trekk i bilen. Smittsom øyekatarr derimot er ikke så vanlig hos hund. En øyekatarr kommer helst på begge øynene, rammes kun det ene, er det grunn til å se nøye etter om det kan være  en skade eller et fremmedlegeme.Er det en mild katarr, vil veterinæren helst at vi skal forsøke å skylle med øyebadevann flere ganger daglig i noen dager. For å minske bruken av antibiotika mest mulig, vil veterinæren helst ikke gripe til øyesalve med en gang. Men er hunden veldig hissig rød i slimhinnen og det kommer gulgrønt puss, samt at den kanskje gnir hodet ofte, vil han/hun behandle med antibiotisk øyesalve med en gang. Følg veterinærens anvisninger!


Katarakt


Katarakt er en fortetning i linsen som hvis den angår store deler av linsen, vil føre til blindhet.Katarakt kan forårsakes av flere ting, for eksempel skade (kraftig slag mot øyet), sykdom i øyet som PRA, eller sykdom generelt i kroppen som sukkersyke. En del katarakter er arvelige og ved øyelysing ønsker man å utelukke individer med arvelig katarakt fra avl. Små katarakter som ikke gir nevneverdige synsforstyrrelse behandles ikke. Noen katarakter kan gi reaksjoner inne i øyet som gir røde vonde øyne. I disse tilfellene hvor katarakten gir en sekundær uveitt (betennelse inne i øyet) må uveitten behandles.Dersom katarakten gir synsforstyrrelse er operasjon eneste mulighet for å få tilbake synet. Dersom operasjon skal gi synet tilbake må netthinnen være intakt.For å kunne operere katarakt på hund kreves i tillegg til operasjonsmikroskop også et apparat som kalles "Faco". Med dette apparatet knuses innholdet i linsen med supersonisk ultralyd og suges ut. Dette er den samme teknikken som brukes på menneske. Operasjonen er vanskeligere på hund da linsen er større og risikoen for komplikasjoner er til stede. Dersom man har en hund som ser dårlig på ett eller begge øyne på grunn av katarakt har man imidlertid alt og vinne. Det kreves en del etterbehandling med medisiner i 2-3 måneder så det er viktig at det er en grei hund og en motivert eier som ønsker en slik operasjon.


Progressiv Retinal Atrophy (PRA)


er en genetisk degenerative retinal sykdom som fører til blindhet. PRA  omgies av mange bærere. Hos nesten alle  raser hvor PRA er diagnostisert nedarves PRA recessivt. Det recessive genet er en “skjult fare”. Det kan være skjult i flere generasjoner, for så å dukke opp igjen når man parrer to bærere. Noen av valpene får sykdommen og andre blir bærere. Utviklingen av PRA er slik at en hund faktisk kan brukes i avl før den er gammel nok til at en øyelysing kan avdekke om den har PRA. Slik blir dessverre sykdommen ført videre i rasen. PRA er en GENETISK SYKDOM og DENS UTGANG ER BLINDHET.  Det som skjer er at fotoreceptorene i øyet gradvis blir skiftet ut av annet vev, eller gradvis dør. Dette fører til at hunden sakte men sikkert blir blind. Nattesynet forsvinner først. Genene nedarves recessivt, det betyr at begge foreldrene må være bærere for at sykdommen skal blomstre opp. Dette gjør også at sykdommen kan nedarves skult i flere ledd. Pr idag er det påkrevd øyelysing hos flere raser før de kan avles på. Andre raser har det som avlsanbefaling. Hos noen raser er det mulig å se symptomer i løpet av første leveår, men hos andre kommer de ikke før etter 3-5 år eller ennå eldre. Sjekk med raseklubben før parring!


Hva skjer under en øyelysing?


En øyelysning blir utført av en veterinær med spesialkompetanse. Kontakt din veterinær for å forhøre deg om hvem som foretar øyelysninger i ditt nærområde. Hunder skal i hovedregel være minst et år gamle ved den første øyelysningen. Forut for undersøkelsen skal det fylles ut en europeisk øyeattest med  opplysninger om eieren og hunden. Denne skal så underskrives av både eier og veterinær. Undersøkelsen er helt smertefri for hunden og innledes med at hunden får dråper i øynene for at pupillene skal utvides tilstrekkelig. Det tar ca en halv time, og så er man klar for lysingen. Resultatet foreligger  allerede hos veterinæren, som legger resultatet inn på dogweb.


Jammen, min hund skal ikke brukes i avl...


Uansett bør en hund øyelyses. Dette for å avduke eit øyesykdommer, og fordi oppdretteren gjerne vil vite om det finnes noe for evt ta hunder som er bærere ut av avl.


Flor De Canela