Epilepsi

EPILEPSI


Epilepsi er en relativt vanlig sykdom hos  hunder. Den rammer alle raser, men enkelte raser ser ut til å være mer disponible enn andre. Diagnosen epilepsi brukes om stadig tilbakevendene anfall som skyldes sykelige forhold i hjernen. Sykdommen kan forekomme i ulike grader fra milde anfall som rastløshet, snusing, piping, stirrende blikk og ustøhet, til større anfall med tap av bevissthet, kramper, fråde rundt munnen, ”ufrivillig” avgang av urin og avføring, og stivhet i kroppen. 


Felles for disse anfallene er at de kommer plutselig og de er som oftest kortvarige. Det hele er over på noen minutter, og etterpå er gjerne hunden usikker og vil gjerne ha litt  trøst hos eieren sin. Mange vil gjerne spise, og/eller drikke ukontrollert etter et anfall. Noe de absolutt ikke bør få lov til! Anfallene kan komme ofte eller sjelden og de kan av og til utløses av psykiske påkjenninger sånn som høye lyder, eiere reiser bort eller kommer hjem, uro i hjemmet eller stress.  Det finnes to former for epilepsi: Idiopanisk epilepsi er en tilstand der man ikke kan finne årsaken til anfallene. 


Ervervet epilepsi brukes når man kan forklare årsaken til anfallene, som for eks sykelige forandringer i hundens hjerne. Er det snakk om forandringer kan disse være årsaket av en ytre skade, eller forandringer pga infeksjoner og lignende. Svulster kan også være en årsak hos eldre hunder. 


Det går ikke an å stille en diagnose med en enkel blodprøve. Innen eier og hund kommer til veterinæren er som oftest anfallet over, så det er sjelden veterinærer ser et epileptisk anfall på kontoret sitt. Derfor er det ytterst viktig at eieren observerer så mye som mulig før, under og etter anfallet for å kunne gi så korrekte opplysninger som mulig. Å filme et anfall vil hjelpe veterinæren mye!


Du bør også kjenne din hunds tidligere sykehistorie, som for eks når det første anfallet kom, hvor lenge det er siden og om hunden har oppført seg unormalt. Det er stor forskjell på hvert sykdomstilfelle, og derfor må hver hund behandles og medisineres  individuelt, som oftest med krampestillende medisiner.  Epilepsi er ikke dødelig, men mindre det er en gammel svak hund, eller en hund med dårlig hjerte.


Flor De Canela