Innvollsorm

HVA ER INNVOLLSORM?


Innvollsorm er små ”mark” som hunder kan bli smittet med. De lever først og fremst i tarmhulen, der de formerer seg og legger egg som kommer ut i avføringen. De lever i tarmene av den samme maten som vertsdyret. Derfor kan de gi symptomer som følge av at dyret får i seg lite næring, eller fordi de gir skade på tarmen. Valper kan vokse dårlig, de kan være tynne og pjuskete, ha dårlig pels osv.


Hunden kan få både diare, oppkast og forstoppelse.  De kan også påvirke immunsystemet, slik at hunden blir mer utsatt for annen sykdom, og få dårlig effekt av vaksiner bl.a. Det er nettopp derfor man anbefaler å behandle før den årlige vaksinen. 


Det finnes flere former for innvollsorm. De viktigste to hovedtypene i Norge er spolorm og bendelorm. Spolorm lever i tarmene der de legger egg. Hunder smittes ved at de spiser egg eller larver som har kommet ut i annet dyrs avføring. drektige og diegivende tisper smitter valpene sine via melken og livmoren. Derfor skal alle valper anses som smittet! 


Spolormen har en spesiell livssyklus etter at eggene tas inn og klekkes i tarmen. Da går de gjennom en modningsfase der de vandrer fra tarmen via leveren, til lungene, hostes opp og svelges tilbake til tarmen. Der vil de utvokste ormene legge eggene sine, og syklusen er komplett. Dersom et dyr er kraftig angrepet av spolorm kan de bli veldig syke i denne prosessen. Hunder blir syke av spolorm hvis de er sterkt angrepet, og dette er spesielt et problem på unge hunder. Det er ikke vanlig at voksne, friske hunder blir syke av spolorm alene, men spolorm kan være med og svekke immunsystemet, og derfor er en regelmessig ormekur allikevel viktig. Det er også viktig å behandle fordi de er en mulig smittekilde til andre dyr.


Bendelorm har en litt annen livssyklus enn spolormen. Egg skilles ut fra vertsdyret og tas opp av mulige byttedyr. Larvene (mellomstadiene) utvikles videre i disse mellomvertene, som kan være mus, fugl, fisk, lopper og andre byttedyr. Voksne ormer lever i tarmen hos hovedverten, og kan være fra noen millimeter til flere meter lange. Jakthunder mer utsatt enn en ”innehund”. 


Smitte til mennesker: Smitte fra hund og katt til menneske kan forekomme, men gir vanligvis ikke alvorlige symptomer Hviilke behandlingsmidler finnes? ”Bredspektret”som virker mot både bendelorm og spolorm Panacur pasta er velegnet til valper og småhunder ”Smalspektret”, virker bare på spolorm. 


Banminth pasta til hund, gitt mengde per vekt.Velegnet til valper da de ikke har annet enn spolorm. GI ORMEKUR REGELMESSIG OG LES PAKNINGSVEDLEGGET! Den beste måten å forhindre innvollsorm på er å ta opp hundemøkk etter deg, og ikke la hunden din snuse på andres!


Flor De Canela