Patella

PATELLALUXASJON


Patellaluxasjon er en tilstand da kneskålen ikke lenger ligger stabilt på plass i patellafuren (en grop i lårbeinet). Den glir ut av stilling. Dette kan skje medialt (på innsiden av kneleddet) eller lateralt(på utsiden). Patellaluksasjon brukes også om den tilstanden der kneskåla ligger i normalt leie, men lett kan forskyves sidelengs. Det vanligste er at kneskålen lukserer (skyves ut) medialt hos små hunderaser og lateralt hos store hunderaser, men det finnes unntak fra regelen.


Årsaken til patellaluksasjon er en defekt i utvikling av hele bakbeinet, både hoften, lårbeinet og leggbeinet er involvert. Man vil derfor normalt kunne oppdage en slik lidelse i ung alder. Patellaluksasjon deles inn i fire grader, etter hvor store anatomiske avvik som foreligger. Symptomene vil kunne variere fra liten/ingen halthet, til det at hunden ikke er i stand til å bruke bakbeina på en skikkelig måte. Jo høyere grad, jo tydeligere symptomer og jo vanskeligere å behandle.  Behandling: Hva man skal gjøre vil være avhengig av mange ting. Den viktigste faktoren er nok hva dette betyr for hunden i hverdagen. Har den smerter eller nedsatt funksjon? Dersom den ikke har det, er det kanskje ikke behov for operasjon? Patellaluksasjon kan behandles på flere forskjellige måter. Kirurgi kombinert med god opptrening etterpå er en mulighet, disse inngrepene er ofte veldig suksessfulle. Noen ganger er riktig trening - fysioterapi kombinert med øvelser som eier gjør - det som trengs for at hunden skal være symptomfri og velfungerende. Akupunktur har god effekt for mange hunder - gjerne kombinert med fysioterapi og trening i vann. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, er det alltid lurt å få flere veterinærers meninger.


Symptomer: Halthet, hunden trekker til seg bakbeinet og hopper over et steg eller flere. Kan være smertefullt. Grader: 1) Symptomene er milde og sjeldne. Kneskåla kan manuelt skyves ut til siden, men glipper tilbake på plass av seg selv. 2) Kneskåla glir ut når leddet bøyes, men glipper tilbake når leddet strekkes ut. Derfor vil dyret ha en halthet som kommer og går. 3) Kneskåla er oftere feilplassert enn den ligger på riktig plass. Halthet er vedvarende. Beinmisdannelser er synlig på disse dyrene. 4) Sterkeste grad av beinmisdannelser og halthet. Smertefullt. Gradene kan diagnostiseres med røntgenbilde.   


Kilde: Vet Toril Celius