Vaksiner

HVORFOR ER VAKSINERING SÅ VIKTIG?


Vaksineregimet er i stadig endring takket være nye og bedre vaksiner. Snakk med veterinæren og sørg for full beskyttelse til enhver tid!


Valpesyke:


Dette er en dødelig sykdom forårsaket av paramyxovirus. Symptomene er feber, hoste, oppkast og diaré, kort sagt ganske diffuse symptomer som lett kan forveksles med andre, mer vanlige sykdommer. Den kalles valpesyke fordi valper er spesielt utsatt, men den kan også gi sykdom hos voksne hunder. Takket være vaksinasjonsprogram har vi ikke hatt valpesyke i Norge de siste 20 årene, men det har vært epidemier i nabolandene våre, og derfor er det viktig å beskytte hunden din mot denne sykdommer. Valpesyke kalles "distemper" på engelsk, derav d-en i "dhppi".


Smittsom leverbetennelse:


Dette er også en virus-sykdom, som angriper leveren. Symptomene er magesmerter, oppkast, diaré, feber og slapphet. Sykdommen kan være dødelig. Heldigvis er denne sykdommen også sjelden i Norge, og dette er takket være vaksinasjonsprogrammet. Et annet navn for leverbetennelse er hepatitt, (og det står h-en i "dhppi" for.)


Parvo:


Parvo er en virus-sykdom som hovedsakelig angriper valper. Den gir kraftig diaré, oppkast og dehydrering, ofte med døden til følge. Hjertet hos valper kan også affiseres. Det er viktig at tispa vaksineres mot parvo før hun skal valpe. Da får valpene også beskyttelse via morsmelken. Noen oppdrettere vaksinerer valpene når de er 8 uker. Da er det viktig å vite at den beskyttelsen som valpene allerede har fra morsmelken reduserer effekten av 8 ukers-vaksinen. Derfor må disse valpene revaksineres når de er 12 uker. P-en i parvo tilsvarer p-en i "dhppi".


Kennelhoste:


Kennelhoste er den sykdommen i vaksine-regimet som er vanligst i Norge. Sykdommen skyldes en kombinasjon av bakterier og virus, og gir infeksjon i de øvre luftveiene. Luftrøret kan bli så irritert at hunden hoster til den brekker seg. Sykdommen er sjelden dødelig, men kan utvikle seg til lungebetennelse eller bronkitt. Syke dyr må holdes i ro i lang tid, ofte et par måneder, og dette er en "seig" sykdom å bli kvitt. Kennelhoste smitter lett, og er vanligst hos hunder som er på kennel eller utstilling. Vaksinerte dyr kan også bli syke, men symptomene er da mildere og forløpet av kortere varighet. Et annet navn på kennelhoste er parainfluensa, derav bokstavene pi i "dhppi".


Hvor ofte bør man vaksinere?


Beskyttelsen mot valpesyke, leverbetennelse og parvo varer i tre år, mens kennelhosten varer i ett år. Derfor må hunden inn til årlig revaksinering mot kennelhoste. Det finnes en egen vaksine kun mot kennelhoste, "pi", som disse hundene får. Det beste er om en vaksinerer mot kennelhoste tett opptil utstillinger, jaktprøver o.l. slik at beskyttelsen mot viruset er optimal.Når bør man vaksinere?Valper bør vaksineres når de er 12 uker gamle, eventuelt også når de er 8 uker, og revaksineres ett år senere. Dersom valpen ikke er utsatt for smittepress fra andre hunder fra den er 8 til den er 12 uker, er det ikke nødvendig med den første vaksinen. Men en 8 uker gammel valp får ikke lenger særlig beskyttelse fra mor, og bør vaksineres dersom en er usikker på om den er utsatt for smitte fra andre hunder.


Til utlandet med hund


Sjekk ALLTD Mattilsynets side "reise med hund" i god tid,  og snakk med veterinær. Det er flere vaksiner enn bare rabies som skal gis i god tid.


Flor De Canela